Pri nakupu, prodaji, izvozu in uvozu vseh vrst izdelkov so vedno nujna tudi navodila in priročniki, ki morajo jasno in artikulirano ter v vseh ciljnih jezikih posredovati zahtevana znanja in ostale informacije, potrebne za razumevanje delovanja izdelka, njegovo uporabo, odpravljanje težav, včasih pa tudi za servisiranje.

Ugled znamke ali podjetja je v veliki meri odvisen tudi od kakovostnih prevodov, ki jih prejmejo uporabniki. Večkrat se pojavi težava, ko - prepozno - ugotovite, da le niso vsi prevajalci usposobljeni za prevajanje besedil vseh vrst. Da se izognete nepotrebnemu dodatnemu delu ter slabi volji, svoje priročnike raje prepustite prevajalcem, ki imajo na tem področju večletne izkušnje.


Mnogim nevarnostim se izognemo z natančnim in doslednim prevodom

Navodila in priročnike je treba prevajati zelo natančno, zlasti, kadar imamo opravka s stroji, kemičnimi snovmi, medicinskimi pripomočki ali z nevarnimi snovmi. Nedosledno in površno prevajanje lahko kaj kmalu vodi do neželenega učinka, ki lahko s sabo prinese ogromno škode. Posledice so lahko katastrofalne! Previdnost je tukaj nujna.

Imamo dolgoletne izkušnje iz prevajanja navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje na področju težke industrije, proizvodnje, elektronike, medicinskih pripomočkov, rentgenske opreme in (fito)farmacije. Smo strokovnjaki na področju elektronike, mehanike, medicine in farmacije. Zato so naši prevodi kakovostni in ne dopuščajo napak. Venomer smo v stiku s tem specializiranim področjem prevajanja, zato prevode zagotovimo tudi v ustreznem času in po ugodni ceni.

Odgovornost pri prevajanju tako zahtevnih besedil je izjemno velika, zato jih zaupajte nam, saj zaradi svojih bogatih izkušenj vemo, da je pri prevajanju razen znanja izvornega in ciljnega jezika potrebno tudi strokovno znanje v zadevni panogi. Prevajamo vse vrste navodil in priročnikov, smo izjemno odzivni ter profesionalni.

Skupaj lahko zaigramo na prave note

Vaš izdelek in naše prevajalsko znanje sta osnovi za vstop na tuje trge, kjer lahko uspejo le visokokakovostni izdelki, opremljeni s podrobnimi spremnimi navodili, priročniki in ostalo dokumentacijo. S to osnovo boste pri želeni publiki pridobili zaupanje, ki predstavlja osnovno noto vaše trženjske simfonije.