Medicina in farmacija skupaj tvorita še eno posebno področje s povsem lastnimi izrazi, pravili, govorico in besedili, pa tudi s povsem svojimi prevajalci in lektorji. Ti morajo imeti zelo podkovani v osnovnih naravoslovnih znanostih – fiziki, biologiji, kemiji in medicini in na pamet poznati pravila, smernice in predloge, ki veljajo pri prevajanju znanstvenih besedil, raznih besedil v kliničnih študijah in preskušanjih, navodil za uporabo zdravil, povzetkov glavnih značilnosti zdravil in podobnega. Pri slednjih je razumevanje človeške anatomije, fiziologije in tudi psihologije ključnega pomena, saj lahko vsaka napaka zelo oteži in zaplete postopek študije, za končnega uporabnika pa lahko ima celo usodne posledice. Svoja besedila na tem področju lahko mirno zaupate nam, saj imamo na razpolago prevajalce in lektorje, ki so zdravniki in jezikoslovci obenem.

Posebna podskupina tega področja so medicinski pripomočki. V njej se križata področji prevajanja kliničnih preskušanj, zagotavljanja kakovosti in medicinskih opisov namena uporabe ter tehničnih specifikacij in navodil za zdravstvene delavce in uporabnike. Takšna besedila lahko pri našem podjetju prevzame le podskupina jezikoslovcev, ki so specialisti tako za področje medicine kot tudi tehnike/industrije. Le ti bodo našli pravilno razmerje med znanstveno abstraktnostjo in tehnično pragmatičnostjo!