Zaostritev avstrijske zakonodaje za tuja podjetja

Z novim letom so Avstrijci sprejeli ostre in sporne ukrepe glede zakonodaje za tuja podjetja, ki opravljajo storitve v njihovi državi. Na udaru je veliko slovenskih podjetij. Gre za Zakon o prilagoditvi prava delovnih pogodb – AVRAG oziroma zdaj Zakon o preprečevanju plačilnega in socialnega dampinga. Po določbi zakona so izvajalci storitev iz drugih držav članic pri napotitvi delojemalcev v Avstrijo obvezani plačati plače, predvidene z avstrijskimi veljavnimi kolektivnimi pogodbami. To določilo samo zase nikakor ni sporno, vendar se za njim skrivajo številne birokratske zanke. Te v veliki meri otežujejo poslovanje slovenskih podjetnikov čez mejo. Kazni za tiste, ki teh predpisov ne bodo upoštevali, so gromozanske. 130 slovenskih podjetij se je na te ukrepe že pritožilo, vendar za zdaj zakoni veljajo…

…Razen za avstrijska podjetja

Zakon zahteva, da imate vso dokumentacijo glede plač v Avstriji obvezno pri sebi oz. ste primorani vedno omogočiti popoln dostop v elektronski obliki. Kar pa za avstrijska podjetja ne velja! V nasprotju s pravom EU, avstrijska zakonodaja ne predpisuje predhodnega poziva v primeru nadzora. Naknadna predložitev dokumentacije ni mogoča!

Natančni in dosledni prevodi so nujni za opravljanje čezmejnih storitev. Z našo pomočjo boste kos zahtevam avstrijske in druge tuje zakonodaje. Časovno ustrezno in ugodno prevajamo vso potrebno dokumentacijo.

Obseg predpisane dokumentacije

Vsa dokumentacija, ki jo v primeru nadzora morate predložiti, mora biti prevedena v nemščino in zajema: pogodbo o zaposlitvi, prijavo napotitve, potrdilo o sklenitvi zavarovanja, (vse!) plačilne liste, potrdila in zapise o plačah, dokumentacijo glede uvrstitve v plačilni razred in zapise o delu. Vse to potrebujete tudi, če opravljate storitev, ki traja le nekaj ur. Izjema je gradbena dejavnost!

Smo izkušeni na področju prevajanja pogodb o zaposlitvah ter ostale dokumentacije, potrebne za opravljanje čezmejnih storitev. Za en sam manjkajoč prevod vam lahko nemudoma izrečejo kazen v višini več deset tisoč evrov! Ne odlašajte in si čim prej zagotovite vse potrebno za nemoteno delovanje podjetja.

Vprašanje kabotažnih voženj

Nova avstrijska zakonodaja ima velik vpliv tudi na logistiko. Kabotažne vožnje, ki so dopustne in so povsem ustaljena praksa v cestnem tovornem prometu, s pomočjo (tujih) podjetij za prevoz tovora zmanjšujejo število praznih tovornjakov v prometu. Z novo zakonodajo bodo te praktično nemogoče. Avstrijska birokracija je tej smiselni in ekonomični rešitvi, s svojimi zahtevami, naredila konec. Vsaj dokler se ne rešijo vprašanja na Sodišču Evropske unije!