Vsebinsko in slogovno se besedila med seboj lahko zelo razlikujejo, prav tako so si različna po namenu in cilju, ki ga želijo doseči. To pomeni, da mora biti prevajalec zelo vsestranski, poleg vsaj dveh jezikov mora obvladati tudi strokovno področje določenega besedila.

Vsak od naših strokovnjakov-specialistov na svojem področju je ustrezno visoko izobražen in ima vsaj 10 let intenzivnih izkušenj.

Profesionalno prevajanje vseh vrst besedil

Prevajamo vse vrste tehničnih besedil – predstavitvene spletne strani, kataloge, priročnike za uporabo in servisiranje, sezname tehničnih podatkov, oglase in druga trženjska besedila od brošur in letakov do televizijskih reklam. Prevajamo tudi razne sodne spise, pogodbe, patentne zahteve, na področju medicine pa smo še posebej izkušeni v prevajanju raziskav in gradiv iz kliničnih preskušanj, vlog za pridobitev dovoljenja za prodajo zdravil in medicinskih pripomočkov, navodil za uporabo zdravil ter besedil na ovojnini zdravil. V vašem imenu lahko prevzamemo tudi komuniciranje z javnimi organi, kot so državne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, zavodi za zdravstveno zavarovanje, upravne enote, pravosodni organi in vse ostale državne in zasebne agencije ter vam pomagamo pri pridobitvi potrebnih dovoljenj!