Prevajanje pravnih besedil je specializirana vrsta prevajanja, saj ne vključuje samo jezikoslovnih učinkov, temveč nosi s sabo tudi pravne posledice. Pri prevajanju v pravnem okolju, je potrebno pri prenosu besedila v tuji, ciljni jezik nujno ohraniti njegovo funkcionalnost. Prevod mora v ciljni zakonodaji ohraniti veljavo avtentičnega pravnega dokumenta.


Pomoč pri poslovanju na vseevropskem trgu

Svoboda opravljanja storitev in prosti pretok blaga so temeljne svoboščine znotraj EU, ki spodbuja trgovanje med članicami tudi z uvedbo enotnega območja plačil v evrih (SEPA). Z 31. oktobrom 2016 so vanj zajeta plačila v evrih tudi v in iz držav zunaj evrskega območja.

Kot lastniki podjetja, ki ponuja storitve na tujem tržišču ali pa je vaš cilj zgolj preskusiti trg tuje države, ste primorani opraviti določene upravne postopke ter izpolnjevati predpisana nacionalna pravila in pravila določb zakonov ciljne države.

S profesionalnimi prevodi vseh vrst pogodb, pravilnikov, pogojev poslovanja, pogojev za uporabo storitev ter pogojev za udeležbo vam pomagamo pri vzpostavitvi, delovanju in konkuriranju na vseevropskem trgu v skladu z zakonodajo EU.

Strokovnjaki na področju prava in ekonomije vam, na podlagi večletnih izkušenj, natančno ter pomensko ustrezno prevedemo predpisano zakonodajno dokumentacijo, pravilnike, sklepe in akte o zasebnosti ter drugih pogojih poslovanja. Prevajamo tudi vso potrebno dokumentacijo za izvoz oz. čezmejno trgovino.

Prevodi aktov internega značaja

Hitro ter cenovno ugodno prevajamo vse vrste internih aktov, ki so obvezni in priporočeni za uspešno poslovanje.

Sankcije za tiste, ki ne izdelajo in ne sprejmejo obveznih pravilnikov in ostalih internih aktov, se, znotraj obstoječe sodne prakse, določijo v obliki globe. Zakaj bi zastavili svoje premoženje in dobro ime, ko pa lahko z našo pomočjo zadovoljite vse evropske zahteve znotraj ciljnih pravnih sistemov z ustreznimi prevodi obvezne poslovne dokumentacije.

Prevajamo pravna besedila znotraj večjezičnih zakonodaj, dokumente zasebnega prava, kot so vse vrste pogodb ter razna besedila za informativne in sodne namene. Dosledno spremljamo spremembe v zakonodaji ter obvladamo pripadajočo strokovno terminologijo.