JezikCena/stranCena/besedo
Slovenščina
Hrvaščina
Srbščina
Bosanščina
Makedonščina
Albanščina
7,50 € 0,03 €
Ostali jeziki 8,00 € 0,032 €
Cena za avtorsko stran (250 besed). Vse navedene cene so brez 22% DDV. Cenik velja od 1. 4. 2014.