Vsak od naših strokovnjakov-specialistov na svojem področju je ustrezno visoko izobražen in ima vsaj 10 let intenzivnih izkušenj.


Tehnična besedila so strast mnogih naših prevajalcev in tudi lektorjev – tako mnogih, da vam nudimo specialista za praktično vsako panogo, ki vaše področje obvladuje v popolnosti. Pri prevajanju tehničnih in drugih besedil uporabljamo najnovejšo programsko opremo, ki nam zagotavlja točnost in doslednost pri izrazih in tudi uporabo posebnih besed, ki so na voljo ali ki ste jih za svoje potrebe pripravili sami.

Ne zadovoljite se z ničemer drugim, kot s popolnostjo

Vašega besedila s področja elektronike, na primer, se pri nas nikoli ne bo lotil nekdo, ki je specializiran za le za informatiko ali medicinske pripomočke, ampak ga bo obdelal specialist, ki je svoje s svojim jezikovnim in tehničnim znanjem služil vodilnim v panogi, kot so Samsung, Epson, Microsoft, Sony in drugi v tem rangu.

Natančnost in celovitost

Prevajanje tehničnih besedil, kot so katalogi izdelkov, uporabniški priročniki, priročniki za servisiranje in vzdrževanje, tehnične specifikacije in podobnega gradiva zahteva povsem drugačen pristop, kot na primer pri trženjskih besedilih. Prevod izrazov mora biti zelo dosleden, besedilo pa mora v celoti ustrezati izvirniku, saj je prenos natančne in celovite informacije tukaj ključnega pomena.