Trenutno v delu

  • Projekti v marcu 2017 5.4.2017

    Referenc do zdaj res nismo posodabljali, čeprav je pomembno, da pokažemo, kaj počnemo - zato bomo odslej sproti objavljali svojo trenutno dejavnost,...

    Več

Samsung Logo png

Naročnik: Samsung Electronics, Južna Koreja

Storitev: prevajanje, lokalizacija spletne strani

Čas izvedbe: 2 leti, aktualno

Samsung Electronics je vodilna družba na področju uporabniške elektronike, predvsem pametnih naprav, kot so telefoni in televizorji, pa tudi vse pestrejšega nabora pametnih in učinkovitih gospodinjskih aparatov prihodnosti, od hladilnikov do pravlnih strojev in sesalnikov. Zanje prevajamo in lokaliziramo članke spletnih strani, trženjske kampanje, brošure, uporabniške priročnike naprav, tehnične podatke; pa tudi izjave o omejitvi odgovorosti, pravilnike zasebnosti, pogodbe in ostala pravna besedila – in to veliko vsega tega, saj ogromna podjetja, kot je Samsung, nikoli ne počivajo.

tarius

Naročnik: Tarius A/S, Danska

Storitev: Komplet naprednih intelektualnih in jezikovnih storitev

Datum izvedbe: 7 let, aktualno

Ena od naših prestižnih referenc je tudi naše sodelovanje z družbo Tarius A/S, ki ponuja zelo obsežno zbirko z nacionalnimi podatki za farmacevtsko industrijo in panogo medicinskih pripomočkov. Zanje v celoti pokrivamo 7 držav in spremljamo in pregledujemo vsebino uradnih listov in spletnih strani agencij za zdravila in medicinske pripomočke, ministrstev zdravja, zavodov za zdravstveno zavarovanje, uradov za kakovost in akreditacijo, agencij za jedrsko varnost in ostalih agencij, pomembnih za zdravstveno stroko. Tako zberemo dokumente, ki ki so zanimivi za proizvajalce, veletrgovce, raziskovalce na področju farmacije in medicinskih pripomočkov in ki zadevajo klinična preskušanja, dobre prakse v proizvodnji, distribuciji, kliničnih preskušanjih in v laboratorijskih postopkih, neodobrene terapevtske izdelke, postopke registracije zdravil in medicinskih pripomočkov, pristojbine in davke, cene in povračilo stroškov, označevanje in pakiranje, varnost, kakovost, poročanje o neželenih dogodkih/učinkih (farmakovigilanco, materiovigilanco), upravljanje s tveganji, uvoz in izvoz ter oglaševanje – skratka vse informacije, ki jih potrebujejo omenjene industrijske panoge. Te dokumente nato registriramo, tako da izluščimo vse metapodatke in napravimo njihov povzetek, po potrebi pa tudi prevedemo v angleščino.

mapi

Naročnik: Mapi SAS, Francija

Storitev: Različne napredne jezikovne storitve

Datum izvedbe: 10 let, aktualno

Ena naših najpomembnejših strank na področju medicine, ki je ena globalno vodilnih družb na področju medicinskega in farmacevtskega znanstvenega raziskovanja, pa tudi kulturne in jezikovne lokalizacije raziskav in postopkov validacije izidov za večino svetovnih jezikov. Zanje izvajamo in vodimo zelo zahtevne projekte lokalizacije, prevajanja, povratnega prevajanja, lektoriranja, usklajevanja prevodov, kognitivne intervjuje z bolniki, strokovne preglede s strani zdravnikov specialistov in končno urejanje in pripravo medicinskih besedil za objavo.

haynespro

Naročnik: Haynespro BV, Nizozemska

Storitev: Tehnično prevajanje, lektoriranje, lokalizacija tehničnih podatkov

Datum izvedbe: 8 let, aktualno

Naša največja stranka na področju mehanike, inženiringa in elektronike vozil ponuja sisteme za vzdrževanje in servisiranje osebnih ter tovornih vozil, diagnosticiranje napak, potrjeno servisiranje, navodil in napotkov za serviserje ter spletne sisteme navodil za servisiranje WorkshopData™, VESA™, SmartFIX™, SmartCASE™ in ProFIT™ (ki jih uporabljajo med drugimi DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Nissan in Volvo). Zanje prevajamo in lokaliziramo te sisteme v slovenščino ter iščemo ustreznike terminološko izjemno specifičinih komponent različnih vozil.

agfa logo 2456

Naročnik: Agfa-Gevaert N.V. (AGFA HealthCare), Belgija

Storitev: Tehnično prevajanje, lektoriranje, lokalizacija programske opreme, priročnikov in spletnega mesta

Datum izvedbe: 6 let, aktualno

AGFA HealthCare je eden največjih proizvajalcev radiološke opreme. Zanje že vrsto let prevajamo in lektoriramo priročnike za uporabo in servisiranje opreme za neposredno radiografijo, računalniško podprto radiografijo, različne vrste digitalizatorjev in lokaliziramo radiološko programsko opremo za uporabo digitalnih radiografov, opreme za slikanje, diktiranje in ostalih funkcij, ki so nepogrešljivi del sodobne radiologije, prav tako pa poskrbimo za njihove spletne strani in brošure.