Profesionalno prevajanje iz slovenščine v italijanščino in iz italijanščine v druge jezike

Italijanščina nam je kot jezik naše zahodne sosede morda nekoliko bolj domača od mnogih drugih evropskih in svetovnih jezikov, kot pripadnica družine romanskih jezikov pa je vsaj deloma razumljiva tistim, ki znajo francosko ali špansko. Italijanski jezik je tudi najboljši približek antične latinščine, zato je lahko uporaben ob učenju ali pa ob raziskovanju zgodovine. Danes pa je znanje italijanščine za Slovence koristno predvsem s poslovnega vidika. To bodo še kako dobro vedeli tisti, ki delujejo na področju gostinstva in turizma – italijanski gosti namreč predstavljajo največji delež tujih obiskovalcev v Sloveniji, prav tako pri nas opravijo največ nočitev. Poleg tega, da je poznavanje italijanščine ključnega pomena za razvoj turizma, je ta jezik uporaben tudi za množico slovenskih podjetnikov, ki s sosedi sodelujejo na poslovnem področju.

Italijanski trg je za slovenske poslovneže še kako privlačen, pravzaprav je, sodeč po izvozu, na drugem mestu, takoj za nemškim. Bližina in dostopnost države naredita italijanski trg za logično prvo stopničko pri širjenju poslovanja v tujino za slovenske podjetnike. Čeprav novo tržišče izgleda zelo privlačno, pa je treba pred tem pomembnim poslovnim korakom poskrbeti za odpravo jezikovnih ovir. Kot v Sloveniji je namreč tudi v Italiji izpolnjevanje in pošiljanje raznih poslovnih dokumentov neizogibno, s to razliko, da je treba s sosedi komunicirati v italijanščini. Tu priskočimo na pomoč mi. Z ekipo profesionalnih prevajalcev smo kos prav vsem nalogam, ki zahtevajo prevajanje iz slovenščine v italijanščino in obratno. Vsakemu izzivu se bomo posebej posvetili in poskrbeli za to, da bodo prevodi opravljeni tako, da bodo v celoti služili svojemu namenu. Upoštevali bomo jezikovne posebnosti italijanskega jezika, kot tudi posebnosti različnih vrst dokumentov. Z univerzitetno izobraženimi naravnimi govorci italijanščine v naši ekipi smo povsem prepričani, da lahko tudi vam ponudimo kakovostno storitev prevajanja iz italijanščine v slovenščino in obratno!