Prevajanje je naša izhodiščna dejavnost, saj je osnova za vsak vstop in prodor na tuje trge. Prevajanje v svoji osnovi obsega prenos besedila v naravni ali strokovni jezik govorcev tujega trga, na katerega želimo prodreti. Sam prodor na tuji trg pa zahteva več, kot le osnovno prevajanje – zahteva poglobljeno prevajanje.

To vključuje izvoz ali uvoz, skratka prenos celotnega nabora kulturne izkušnje, vrednot, sovsebnih in vnanjih pomenov, izrazov, jezikovnih iger in metafor na trg, na katerega želimo prodreti. Le takšna kulturna tankočutnost in podkovanost lahko vaši znamki zagotovi odriv med vodilne na tistem trgu, vaši širitvi pa razen obsega doda tudi globino. S prevodi, kot so naši, vas bodo stranke na vašem ciljnem trgu vzele za enega svojih!

Znanje naših prevajalcev je vrhunsko, poglobljeno in oplemeniteno z veliko mero izkušenj, kar bo najbolj opazno na finesah, ki jih oko ali uho nejezikoslovca sploh več ne zaznava, so pa vseeno pomembne in dajejo vašim besedilom pečat kakovosti.

Vstop na tuj trg

Naši vrhunski prevajalci dnevno zadovoljujejo potrebe po prevajanju, lektoriranju in lokazaciji besedil za številna podjetja.

Prevajamo vse vrste besedil in pravnih dokumentov, kot so na primer sodni dokumenti, pogodbe, certifikati, finančna poročila, razna potrdila in podobno. Prevajamo prav vse, kar bo pri poslovanju v tujini služilo vašemu podjetju, tudi račune, kataloge, predstavitve in podobna besedila.

Več

Paketna ponudba

Izkoristite našo glavno prednost in si zagotovite celostno storitev, ki jo potrebuje vsako podjetje, ki vstopa na tuje trge, po ugodni ceni.

Večjezično prevajanje

Prevode v poljubno število jezikov prejmete v istem roku, kot če bi naročili samo enega.

Testni prevodi

Se želite prepričati o naši kakovosti? 100 besed iz vašega dokumenta vam prevedemo brezplačno.

Prevajanje po jezikih

Vsi prevajalci so izobraženi in izkušeni v izbranem in ciljnem jeziku Vsak od njih bo dal od sebe vse, da bo zagotovil doslednost, slovnično pravilnost in slogovno dovršenost za svoj jezik.

 • Profesionalno prevajanje iz angleščine v slovenščino in iz slovenščine v angleščino

  Pri nas so profesionalci zbrani pod eno streho – rojeni angleški govorci, izobraženi v obeh jezikih, specializirani za posamezna tematska področja. Raznolik in usposobljen kader, ki bo poskrbel za vse vaše želje in potrebe, vam lahko zagotovi najboljše rezultate pri komunikaciji s tujino.

  VEČ

 • Profesionalno prevajanje iz nemščine v slovenščino in iz slovenščine v nemščino

  V naši ekipi za prevode v nemščino skrbijo rojeni nemški govorci, ki so usposobljeni na nemškem in slovenskem jezikovnem področju. Prevode iz nemščine v slovenščino pa obvladujejo rojeni govorci slovenščine, ki so se izobraževali za prevajanje iz nemščine. Dodatno prednost prevajalcem prinese specializacija na različnih tematskih področjih, kar nam omogoča, da se lahko posvetimo praktično vsem vrstam besedil.

  VEČ

 • Profesionalno prevajanje iz italijanščine v slovenščino in obratno

  Z ekipo profesionalnih prevajalcev smo kos prav vsem nalogam, ki zahtevajo prevajanje iz slovenščine v italijanščino in obratno. Upoštevali bomo jezikovne posebnosti italijanskega jezika, kot tudi posebnosti različnih vrst dokumentov. Z univerzitetno izobraženimi naravnimi govorci italijanščine v naši ekipi smo povsem prepričani, da lahko tudi vam ponudimo kakovostno storitev prevajanja iz italijanščine v slovenščino in obratno!

  VEČ

 • Profesionalno prevajanje iz ruščine v slovenščino in iz slovenščine v ruščino

  Profesionalni prevajalci iz naše ekipe so naravnimi govorci ruščine in odlični poznavalci obeh jezikov. Poleg univerzitetne izobrazbe na jezikovnem področju se naši prevajalci izobražujejo in izpopolnjujejo na različnih področjih, tako da bodo besedila jezikovno brezhibna in tudi vsebinsko odlična. Poznamo posebnosti ruskega jezika, spoznamo se tudi na posebnosti različnih vrst besedil, tako da se lahko samozavestno lotimo prav vsake naloge!

  VEČ

 • Profesionalno prevajanje iz francoščine v slovenščino in iz slovenščine v francoščino

  Že danes je storitev prevajanja v francoščino in obratno iskana in cenjena, saj je jezik med bolj zahtevnimi in prevajanje terja res profesionalne prevajalce. Pri nas k prevajanju pristopijo visoko izobraženi prevajalci, ki so naravni govorci francoščine in seveda strokovnjaki tudi v slovenščini.

  VEČ

 • Profesionalno prevajanje španskega jezika

  MANJKA

  VEČ

 
Prevajanje po vrstah besedil

Pri prevajanju besedila zmeraj izberemo strokovnjaka, ki je specialist za vašo dejavnost, poleg tega pa je univerzitetno usposobljen v jeziku v katerega in iz katerega prevaja. Visoka kakovost je tako zagotovljena že brez lekture. Tega vam ne ponuja nobena druga prevajalska agencija, preverjeno!

 • Natančnost in celovitost

  Tehnična besedila so strast mnogih naših prevajalcev in tudi lektorjev – tako mnogih, da vam nudimo specialista za praktično vsako panogo, ki vaše področje obvladuje v popolnosti. Pri prevajanju tehničnih in drugih besedil uporabljamo najnovejšo programsko opremo, ki nam zagotavlja točnost in doslednost pri izrazih in tudi uporabo posebnih besed, ki so na voljo ali ki ste jih za svoje potrebe pripravili sami.

  VEČ

 • Specialisti za pravo

  Pravna besedila in dokumenti hkrati zahtevajo eksaktnost, točnost in razumevanje izkušenega pravnika in jezikovno okretnost in eleganco književnika. Naši prevajalci, specialisti za pravo, pogodbe, patente, zakonodaje, EU, pravne spore in vse ostale vrste dokumentov s pravno veljavnostjo, imajo najmanj po 10 let izkušenj na tem področju in vedo, da si napake tukaj ne morejo privoščiti.

  VEČ

 • Delo za usposobljene prevajalce

  Gre za bolj ali manj pomembne dokumente, ki sploh omogočajo delovanje v tujini ali pa le pripomorejo k bolj uspešnemu poslovanju. V prvi vrsti gre za pravne dokumente, kot so na primer sodni dokumenti, pogodbe, certifikati, finančna poročila, razna potrdila in podobno. V končni fazi pa je potrebno prevesti prav vse, kar bo pri poslovanju v tujini služilo našemu podjetju, tudi račune, kataloge, predstavitve in podobna besedila.

  VEČ

 • Marketing, trženje in oglasi

  Pristop pri prevajanju trženjskega (marketinškega) besedila je pogosto diametralno nasproten kot pri tehničnih besedilih. Želeli boste živahno in tekoče besedilo, da prevajalec ali pisec vašega besedila uporabi svojo domišljijo in ustvarjalnost in izdelek ali storitev v največji meri približa končnemu uporabniku ciljnega trga.

  VEČ

 • Strokovna besedila

  MANJKA

  VEČ

 • Visoka raven strokovnosti in zaupnosti

  Pogosto se pokaže potreba po sodnem prevajanju, ki ni povsem običajno prevajanje, saj ga ne more opraviti kar vsak. Gre za bolj precizno in tudi zaupno delo, ki ostaja v domeni posebej usposobljenih sodno zapriseženih prevajalcev. Le tako je zagotovljena vsebinska enakovrednost prevedenih dokumentov, ki je na sodiščih seveda nujna.

  VEČ

Jamstvo za prevod

Če opazite napake v prevodu, jih popravimo.

Najugodnejša cena

Če vam uspe dobiti boljšo ponudbo od naše, vam priznamo dodaten 5% popust na to ponudbo.