V poslovnem svetu se meje brišejo še veliko bolj kot na drugih področjih. Še posebej z globalizacijo, kateri smo priča v zadnjih desetletjih, se poslovanje vse bolj širi izven meja domače države, kar velja za praktično vsako podjetje, ki ni strogo lokalno. Sploh v majhnih državah, kakršna je Slovenija, se hitro pojavi potreba po širjenju v tujino. Pri tem pa nastopi kar nekaj težav in preglavic, pa tudi nekaj povsem birokratskih ovir, katere moramo razrešiti, preden se dokončno odločimo za širitev. Med drugim moramo poskrbeti za prevajanje poslovnih dokumentov, ki morajo biti pravočasno pripravljeni za vstop na nov trg, saj je od njih odvisna tudi poslovna uspešnost širitve.

Bodite pripravljeni

Pri poslovanju zunaj meja domovine pridejo v poštev najrazličnejši dokumenti, ki morajo biti razumljivi tudi bralcu na drugi strani. Prav zato je treba pred začetkom poslovanja s tujino poskrbeti za prevajanje poslovnih dokumentov. Gre za bolj ali manj pomembne dokumente, ki sploh omogočajo delovanje v tujini ali pa le pripomorejo k bolj uspešnemu poslovanju. V prvi vrsti gre za pravne dokumente, kot so na primer sodni dokumenti, pogodbe, certifikati, finančna poročila, razna potrdila in podobno. V končni fazi pa je potrebno prevesti prav vse, kar bo pri poslovanju v tujini služilo našemu podjetju, tudi račune, kataloge, predstavitve in podobna besedila.

Delo za usposobljene prevajalce

Prevajanje poslovnih dokumentov je pestro delo, ki sooča prevajalce z različnimi izzivi. V večini primerov je potrebno poskrbeti za to, da so informacije iz izvirnika povsem natančno prenesene v nov jezik, kar je potrebno včasih tudi sodno overiti. Pri tem se je najbolje obrniti na usposobljene zaprisežene prevajalce. Pri prevajanju dokumentov, ki niso povsem pravne narave, pa si lahko privoščimo nekaj več svobode in upoštevamo tudi slogovne in vsebinske posebnosti novega jezika. Tako lahko prevajanje katalogov in predstavitev zaupamo prevajalcu, ki je pri delu nekoliko bolj ustvarjalen.

Izkušnje

Lahko se pohvalimo, da smo uspešno prevedli že več sto poslovnih dokumentov in to tudi za družbe kot so Nestle, Volvo, Husqvarna, Krka, Logitech, Henkel in druge.