Profesionalno prevajanje iz slovenščine v nemščino in iz nemščine v druge jezike

Slovensko gospodarstvo in družbe imajo veliko poslovnih stikov prav s partnerji iz nemško govorečih držav, saj naši državi Nemčija predstavlja daleč najpomembnejšo gospodarsko partnerico, skupna blagovna izmenjava z nemško govorečimi državami pa presega 50 %.

Nemčija in naša soseda Avstrija sta zelo privlačni za širjenje poslovanja, nemščina pa se uporablja še v nekaterih drugih evropskih državah in tudi drugje po svetu. Kakovostni prevodi iz nemščine in slovenščino so tako pomembni pri vstopu na tuje trge in lahko ključno vplivajo na uspešnost širitve podjetja. Prav zato je treba pravočasno poskrbeti za pravilne in natančne prevode, kar seveda pomeni, da je treba za to delo izbrati prave prevajalce.

V naši ekipi za prevode v nemščino skrbijo rojeni nemški govorci, ki so usposobljeni na nemškem in slovenskem jezikovnem področju. Prevode iz nemščine v slovenščino pa obvladujejo rojeni govorci slovenščine, ki so se izobraževali za prevajanje iz nemščine. Dodatno prednost prevajalcem prinese specializacija na različnih tematskih področjih, kar nam omogoča, da se lahko posvetimo praktično vsem vrstam besedil. Posebej pozorno se posvetimo sodno overjenim prevodom, prevajanju poslovnih dokumentov in drugim pomembnim besedilom, ki v končni fazi odločajo o uspešnosti poslovanja v tujini. Seveda pa z veseljem prevajamo tudi druge dokumente, ne le poslovnih. V vsakem primeru bomo poskrbeli za to, da bodo besedila prevedena natančno in pravilno, saj se zavedamo, da je od kakovostnega besedila veliko odvisno.

Bralce nemških besedil bomo našli povsod po Evropi, saj je prav nemščina najbolj govorjen materni jezik po številu naravnih govorcev v okviru Evropske unije. Nemško govori večina prebivalcev Nemčije, Avstrije, Luksemburga in Lihtenštajna, manjšine nemških govorcev pa se najdejo v številnih drugih evropskih državah. Tudi po svetu je nemščina vpliven jezik, saj ima več milijonov govorcev v Združenih državah Amerike in Braziliji, na deset-tisoče nemško govorečih ljudi pa najdemo drugod po Ameriki in Afriki. Za podjetja, ki poslujejo po Evropi, uporaba nemških besedil torej ni le smiselna, temveč že kar nujna, medtem ko se za ta jezik odločajo tudi tisti, ki vidijo poslovno priložnost v deželah z manjšino nemških govorcev. Izkoristite ta potencial tudi vi, zagotovite si kakovostne nemške prevode!