Besedila s področja industrije so posebna oblika tehničnih besedil, ki zahteva posebno znanje in nekoliko drugačen pristop. Posamezne industrije lahko uporabljajo zelo posebno izrazje in celo svoj lasten žargon, zato mora biti prevajalec ali lokalizator, ki v prevod prejme vaš montažni načrt, tehnični priročnik, pogodbo, tehnične specifikacije, načrte in opis izdelkov ali delov izdelkov, odlično poznati vaše področje dejavnosti in besednjak prilagoditi tistemu, ki ga uporabljajo vaši inženirji. Le tako bodo postala ta zelo strokovna besedila dostopna želenemu ciljnemu občinstvu – tehnikom, inženirjem, monterjem in vodjam proizvodnje!