Na številnih področjih življenja posameznika ali delovanja podjetja je mogoče sklepati kompromise, kar se izkaže predvsem v kriznih časih in stiskah, ko je treba vsakdanji ritem nekoliko prilagoditi in določene stvari opustiti ali omejiti. Na nekaterih področjih pa takšnih kompromisov ne moremo in ne smemo sklepati. To velja na primer pri varnosti – za to moramo poskrbeti najprej in v celoti, šele ko zagotovimo varnost lahko nadaljujemo s kakršnimi koli dejavnostmi. Pri zagotavljanju varnosti je torej pomembno, da mislimo na vse, da ničesar ne pozabimo. Jasno je torej, da morajo biti besedila, ki posredujejo informacije glede varnosti, popolna, razumljiva in nedvoumna. Najbolje je, da so zapisana v več jezikih in prilagojena prav vsakemu, ki bo te informacije morda kdaj potreboval.

Varnostna gradiva

Varnost na prvem mestu

Prevajanje varnostnih besedil in drugih vsebin je pomembno delo, ki lahko odloča celo o življenju in smrti, zato je treba takšno opravilo zaupati le usposobljenim prevajalcem, ki se na svoje delo spoznajo in lahko zagotovijo, da bodo vsebine zares v celoti prevedene. Hitro se namreč lahko zgodi, da se pri prenosu besedila v tuji jezik kakšna informacija izgubi ali popači, česar si pri varnostnih besedilih ne smemo privoščiti. Naši prevajalci, ki se ukvarjajo s tovrstnimi nalogami, so strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu. Le tako lahko zagotovimo kakovosten prevod varnostnih vsebin, ki bo učinkovito opravil svojo nalogo. Poleg tega, da prevajamo varnostna besedila in opozorila, poskrbimo tudi za prevode drugih gradiv s tega področja – pogosto v varnostnih informacijah zasledimo tudi načrte, grafična navodila in podobne vsebine, ki jih je treba prilagoditi za novo jezikovno okolje. Ukvarjamo se tudi s prevajanjem pomembnih dokumentov o zaščiti in varovanju delavcev, priročnikov o varni uporabi delovnih naprav, besedil o varovanju zdravja zaposlenih … V vsakem primeru s prevodi dosežemo cilj, kateremu je besedilo v izvirniku namenjeno – zagotavljanje varnosti.