Pri pripravljanju besedil, ki vsebujejo točne številske vrednosti, opisne specifikacije in druge tovrstne podatke, je točnost navedenih informacij na prvem mestu. Še bolj pa to velja pri prevajanju, kjer je natančnost vedno izrednega pomena, še toliko bolj, če so informacije zapisane v nedvoumni obliki, ki ne dopušča prostora za napake. Zato je prevajanje podatkovnih listov, specifikacij, tehničnih lastnosti in podobnih besedil opravilo, ki od prevajalca terja posebne spretnosti, predvsem pa strokovno znanje s področja, na katerega se nanaša vsebina besedila. Izbrati je treba torej prevajalca, ki poleg jezikov obvlada tudi dotično strokovno področje!

Specifikacije

Pisave, merski sistemi, pravila

Prevajanje podatkovnih listov in besedil s tehničnimi lastnostmi se morda zdi lažja naloga kot prevajanje umetnostnih besedil, a temu ni nujno tako. Besedila, ki ne vsebujejo toliko natančnih in izjemno pomembnih informacij, omogočajo prevajalcu več svobode, da prevod ubesedi po svoje, ne da bi pri tem oskrunil pomen in namen izvirnega besedila. Pri bolj tehničnih besedilih pa te svobode ni, prevajalec si ne sme privoščiti niti najmanjšega odmika od vsebine izvirnika. Kljub temu, da gre pogosto v veliki meri za številske vrednosti in enote, prevajanje takšnih besedil od prevajalca zahteva veliko mero pozornosti in natančnosti, kot tudi strokovnega znanja s področja, na katerega se besedilo nanaša, kar se izkaže predvsem v primeru žargonskih izrazov, ki so v takšnih dokumentih precej pogosti. Poleg tega, da prevajalec obvlada oba jezika ter pozna strokovno področje, mora biti seznanjen tudi s pravili in navadami države, v kateri bo besedilo brano – to je nadvse pomembno v primeru, da prevajamo v jezik države, ki uporablja drugačne merske enote od naših. To sicer lahko predstavlja težavo tudi pri prevajanju v jezike, ki se govorijo v več državah, saj je treba poznati specifike posameznih držav, ne le jezika. Prevajanje podatkovnih listov in podobnih dokumentov je treba zato zaupati usposobljenim in izkušenim prevajalcem, ki vam lahko zagotovijo kakovost prevodov!