Pri prodaji kateregakoli izdelka in nudenju praktično vsake storitve je treba poskrbeti, da končna stranka zna uporabljati novost. Tako so navodila obvezna oprema vsakega izdelka in storitve, za kar mora tako ali drugače poskrbeti vsak, ki je udeležen v procesu od proizvodnje do prodaje. Že proizvajalec mora poskrbeti za primerne priročnike, enako odgovornost pa nosijo uvozniki, distributerji in prodajalci. Zakoni, ki skrbijo za zaščito potrošnikov, zahtevajo zelo natančna in specifična navodila, zato so takšni dokumenti danes nujnost za vsakogar, ki se ukvarja s prodajo izdelkov ali storitev. Poskrbeti je treba, da besedila ustrezajo zakonom in predpisom, seveda pa je predvsem pomembno, da imajo od njih koristi končne stranke.

Tehnični priročniki

Stranke so na prvem mestu

Pri vstopu na tuj trg je še toliko bolj pomembno, da znajo uporabniki naših izdelkov ali storitev te pravilno uporabljati. Navdušiti jih je namreč treba s svojo ponudbo, drugače bomo le težko uspeli v tujini. Ključni dokumenti na poti do uspeha pa so tudi priročniki za vzdrževanje, montažo, upravljanje, uporabo ter druga opravila, povezana z določenim artiklom. Takšna besedila so najprej nujna, da lahko izdelke sploh prodajamo, nepogrešljiva pa so tudi zato, ker kupcem omogočajo enostavno in brezskrbno uporabo naših izdelkov. Za uspešno poslovanje moramo torej poskrbeti, da so tudi navodila in priročniki prilagojeni novemu trgu. Pri tem je vsekakor pomembno, da so vsa besedila v domačem jeziku države, kjer poslujemo. Le tako bomo zagotovili zadovoljstvo uporabnikov ob uporabi naših izdelkov in storitev, s tem pa seveda poslovno rast in razvoj. Če na ta opravila ob vstopu na tuji trg nismo pozorni, se lahko kaj kmalu zgodi, da bomo pri novih kupcih poželi le nezadovoljstvo, zato je treba pravočasno urediti prevod priročnikov v tuji jezik. Prevod pa mora biti strokoven in natančen, prilagojen novim uporabnikom. Ključnega pomena je, da so natančno prevedene vse informacije, povezovati pa jih mora prilagojeno in razumljivo besedilo.