V priročnikih za usposabljanje je najti najrazličnejši nabor znanj, pričakovanj in spretnosti, ki jih posamezniki pri svojem delu lahko uspešno koristijo. Ovir je na poti k znanju in izboljšavam že tako precej, nesmiselno bi bilo, ko bi dodatne predstavljali prav priročniki, ki so tu vendar zato, da nam neke stvari olajšajo. Nasploh je zanje značilno, da stremijo k preglednosti in jasnosti, zato je neposrečen prevod pravzaprav klofuta vsemu, kar priročnik v osnovi predstavlja.

Jasnost v vseh jezikih

Izzivi, s katerimi se dnevno soočamo na delovnem mestu in tudi zasebno, se zdijo izrazitejši kot kadarkoli; in če jih je do neke mere mogoče preseči s priročniki, je to več kot dobrodošlo, toliko bolj, če vzporedno nastane tudi prevod, ki bo z ustrezno rabo terminologije in jezikovne občutljivosti znal zadržati smisel in namen izvirnika. Le tako lahko besedilo doseže želeni učinek, le tako je možno pričakovati, da trud, ki ste ga vložili v pripravo izvirnega besedila, ne bo zamrl niti potem, ko bo stopil v drug jezik.

Navsezadnje so metode usposabljanj precej raznolike in naloga izkušenega prevajalca je ujeti pravega duha te metode, se prilagoditi specifikacijam obravnavanega področja in odločno prenesti vsebino.

In samo takšen prevod lahko predstavlja odločilni element za lažji prenos znanja, spodbud k inovativnosti in izvirnim rešitvam; samo s takšnim prevodom je mogoče samozavestno stopiti med tuje slušatelje, na tuje trge, med drugačne kulture. Navsezadnje je samo s takšnim prevodom mogoče uveljaviti načela, predstavljena v priročniku.

Ker pa je priročnike za usposabljanje neredko najti na svetovnem spletu, kar pomeni, da do njih lahko prosto dostopa tudi širša javnost, je bolj kot ne samo po sebi razumljivo, da je odločitev za strokovni prevod odločitev za suvereno globalno predstavitev, ki ne bo puščala grenkega priokusa. Konec koncev se že isti dan po objavi ne bo nihče spraševal o morebitni časovni ali denarni stiski, ki vas je tisti čas pestila, le besedilo bo nemo pričalo o svojem ozadju nastanka. Izognite se torej slabemu ugledu in zagatam pri usposabljanju tujega kadra, tako da ta besedila prepustite nam!