Naloga dobavitelja je precej preprosta – dobaviti izdelke od proizvajalca do prodajalca, v nekaterih primerih pa tudi do končnega uporabnika. Kljub temu, da ta vloga ni zelo zapletena, pa je nedvomno izjemno pomembna. Brez dobaviteljev ne bi mogli tržiti izdelkov iz tujine, prav tako bi bile prodajne police bistveno slabše obložene. Ta funkcija je torej nepogrešljiva v procesu prodaje izdelkov, kar pomeni, da mora biti tudi dobro prilagojena za opravljanje svojega dela. Le dobavitelj, ki bo učinkovito obveščal o svoji dejavnosti, bo lahko uspel ob močni konkurenci.

Pripravite se v naprej

Izkušeni mednarodni dobavitelji so že vajeni vseh ovir, ki nastanejo pri vstopu na nov trg. Treba je namreč veliko postoriti, da lahko začnemo poslovati v tujini, kar dobavitelji zelo dobro vedo. Njihovo delo namreč v veliki meri obsega prav osvajanje novih tržišč, zato je še toliko bolj pomembno, da je njihova ponudba prilagojena strankam v posamezni državi. Glavni prodajni kanal dobaviteljev je v večini primerov prav njihov portal na svetovnem spletu, kar je v današnjem času smotrno. Pri tem pa je treba poskrbeti, da je spletna ponudba prilagojena vsakemu posameznemu tržišču. To vsekakor obsega prevajanje portalov dobaviteljev, kot tudi prevajanje in prilagajanje vseh besedil, ki ob predstavitvi same ponudbe skrbijo za učinkovito poslovanje podjetja.

Lepo po vrsti

Prevajanje portalov dobaviteljev tako v prvi vrsti obsega prevajanje tehničnih besedil. Informacije o posameznih izdelkih in njihove specifikacije morajo biti natančno in dosledno prevedene, saj so ključnega pomena. Šele po tem, ko je vse gradivo preneseno v nov jezik, pride na vrsto oblikovanje in prilagajanje besedila, kar je druga pomembna naloga pri prevajanju portalov dobaviteljev. Zgolj suhoparen seznam izdelkov ne zadošča za uspešno poslovanje preko spleta, portal mora biti opremljen tudi z drugimi besedili, ki omogočajo prodajne uspehe, še posebej če gre za spletno stran, namenjeno tudi končnim kupcem. Odgovornost za prevod besedil na portalih in spletnih straneh je najbolje prepustiti tistim, ki se na to dejavnost najbolje spoznajo – nam.