Vsak izmed nas se je v življenju že spopadel s prevajanjem iz ali v angleški jezik. Angleščina, ki je kot svetovni jezik uporabljena pri večini uradnih besedil, zabavnih vsebin ter na vseh področjih življenja, za marsikoga že velja kot jezik, ki ga je preprosto pisati in govoriti. A kaj se zgodi, ko smo prisiljeni že pripravljeno ali dano besedilo spremeniti v ta slogovno izredno bogat jezik? Za vas smo zbrali nekaj posebnosti, na katere je potrebno biti pozoren, da bo vaš prevod tak, kot da ga je izpod svojih rok pravkar oddal prevajalec.

Pazite na slogovne posebnosti

Ko prevajamo iz angleščine v slovenščino ali obratno, je naša žilica za tekoče oblikovanje stavkov izjemnega pomena. Vsak izmed jezikov ima svoj slog in »noto« pisanja, ki se ga je za tekoč potek besedila potrebno držati.
Odličen primer za to je besedica in, ki v angleških besedilih mnogokrat nasledi slovensko besedo za, v dobesednem prevodu pa bi v angleščini zanjo uporabili besedo for (primer: Zanimam se za to knjigo – I'm interested in this book.).
Še en izmed klasičnih primerov za slogovno posebnost prevoda je tudi dobeseden prevod besede od. To besedo v angleščini radi prevedemo v from, kar pa nikakor ni pravilno. Omenjeni predlog moramo nadomestiti s predlogom on (primer: Vse je odvisno od vremena - Everything depends on the weather).

Kaj pa, ko je treba pri prevodu ne le zamenjati besedo, temveč popolnoma preoblikovati cel stavek? Če pogosto napako prikažemo s primerom, bomo pod drobnogled vzeli stavek »Besen je name.« Na(me) bi v logičnem slovenskem jeziku prevedli s pomočjo predloga on, a vendar angleški pravopis in prevod zahtevata uporabo drugega predloga – with. Pravilen prevod se tako glasi »He's furious with me.«

Angleščina je razgiban jezik, zato naj vam v enem stavku predstavimo še dve posebnosti. Kako bi na primer pravilno prevedli poved: »Z babico se srečam v ponedeljek.«? Prva posebnost prevoda je dan v tednu – ponedeljek. Čeprav po slovenskem pravopisu dneve v tednu pišemo z malo začetnico, pa v angleškem jeziku temu ni tako. Dnevi se vedno pišejo z veliko začetnico, največkrat pa so pri prevodu postavljeni na konec stavka. Pri prevodu te povedi pa se srečamo še z eno zagato – kako prevesti predlog v? Če bi želeli predlog v prevesti neposredno iz slovenščine, bi morali le-tega zamenjati s predlogom in, ki neposredno nadomešča naš slovenski predlog. A tokrat predloga in ne bomo uporabili, saj v povezavi z dnevi v tednu vedno uporabljamo predlog on. Pravilen prevod se torej glasi takole: »I'm meeting my grandmother on Monday.«

Slovnica ni vse, obogatite besedilo!

Ne pravijo zaman, da je angleški jezik skoraj baročen. Skoraj vsaka angleška beseda ima vsaj eno sopomenko, kar se precej razlikuje od slovenskega jezika. Pri prevajanju nam ta posebnost pride izjemno prav, saj lahko eno besedo uporabimo večkrat, a vsakič v drugi obliki. Besedilo lahko z uporabo sopomenk izjemno obogatimo ter mu dodamo tisto pravo noto, ki omogoča bralcu, da se poveže z našim delom. Dober primer tega je beseda sad (prev. žalosten), ki jo lahko nadomestimo z besedami kot so bitter, somber, unhappy, depressed, desparing, gloomy ali down. Prav zares izjemen nabor besed, kajne?

Kakršno koli besedilo že prevajamo, vsako »tematsko« besedo lahko nadomestimo z ustreznim terminološkim izrazom. Čeprav velja angleščina za relativno prilagodljiv jezik ter ima skoraj vsaka beseda tudi sopomenko, je pomembno, da za kakovosten prevod uporabljamo pravilno terminologijo danega besedila, s čimer bomo hkrati podali sliko o naši strokovnosti in znanju.