Vstop na tuji trg je za vsako podjetje pomemben korak na poslovni poti, saj navadno predstavlja veliko ločnico pri rasti podjetja. Še sploh je to res v tistih primerih, ko želimo ponudbo prvič razširiti izven meja matične države. Takrat...

Diplomske naloge

Diplomska naloga označuje zaključek nekega študijskega obdobja, kar pa ne pomeni, da spada le na konec zadnjega študijskega leta. Delo se prične že veliko prej, saj je treba nalogo najprej napisati, nato ustrezno oblikovati, po potrebi prevesti, lektorirati, pregledati...

Lektoriranje diplomskih nalog

Diplomsko delo je najpomembnejša naloga v visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju, zato ni čudno, da se besedilu posveča toliko pozornosti. Za diplomsko nalogo je v prvi vrsti odgovoren avtor, a na poti do končnega izdelka mu priskočijo na pomoč še nekateri pomočniki, od mentorja...

Kljub spremembam visokošolskega sistema v prejšnjem desetletju je pri nas diplomsko delo v mnogih primerih še vedno ločnica, ki označuje pridobitev visokošolske oziroma univerzitetne izobrazbe. Diplomska naloga je izdelek, ki je avtorju v ponos, saj predstavlja leta trdega dela in...

Z razvojem sodobne tehnologije se je zelo spremenil način prenosa in posredovanja informacij. Redno se uveljavljajo novi mediji, pa tudi novi načini posredovanja informacij končnim uporabnikom, čemur se je treba seveda povsod prilagajati. Še vedno pa komunikacija v veliki meri poteka preko...

Ste v situaciji, ko ste vpleteni v sodni postopek, v katerem so udeleženi tudi tuji sodni izvedenci. Naloga sodnih izvedencev je, da s svojim strokovnim znanjem podajo mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera zakon, sodišče ali stranka oceni, da je potrebno strokovnjakovo mnenje o...

Na področju prava veljajo posebna pravila, tako napisana kot nenapisana. Veliko je birokracije, postopki so dolgi in zapleteni, na vsakem koraku je treba biti pozoren in natančen. Še posebej to velja za tiste, ki se v sodnih postopkih le redko znajdejo, storitve s tega področja pa...

S prevajanjem v takšni ali drugačni obliki se dandanes srečujemo praktično na vsakem koraku, saj nas nenehoma spremljajo besedila ali govor v tujem jeziku. S tem znanje tujih jezikov skorajda nujnost. Vendar pa še tako dobro obvladovanje tujih jezikov ne zadostuje za potrebe podjetij, ki si...