CRM/ERP sistemi

Razvoj sodobne tehnologije je korenito spremenil poslovni svet. Danes poslovanje po vsem svetu temelji na internetu, mnoga podjetja se pri svojem poslovanju zanašajo zgolj na svetovni splet. Pa tudi tisti poslovneži, ki za svojo dejavnost ne potrebujejo povezave z digitalnim svetom, se zaradi...

Vse dokler posredovanje pomembnih in nepomembnih informacij poteka preko besedil, bomo prav zapisanim besedam pogosto zaupali celo s svojimi življenji. Vsakodnevno se namreč zanašamo na pravilnost raznih besedil, med katerimi večina resda ne odloča o življenju in smrti, a včasih se vseeno...

Varnostna gradiva

Na številnih področjih življenja posameznika ali delovanja podjetja je mogoče sklepati kompromise, kar se izkaže predvsem v kriznih časih in stiskah, ko je treba vsakdanji ritem nekoliko prilagoditi in določene stvari opustiti ali omejiti. Na nekaterih področjih pa takšnih...

Pri pripravljanju besedil, ki vsebujejo točne številske vrednosti, opisne specifikacije in druge tovrstne podatke, je točnost navedenih informacij na prvem mestu. Še bolj pa to velja pri prevajanju, kjer je natančnost vedno izrednega pomena, še toliko bolj, če so informacije zapisane...

Proizvajalci, dobavitelji in prodajalci vseh mogočih izdelkov si pri opravljanju in širjenju svojega posla pomagajo na različne načine, med katerimi vsi vključujejo raznovrstne predstavitve ponudbe izdelkov. Na področju veleprodaje so najpogostejši katalogi izdelkov, ki so namenjeni...

V priročnikih za usposabljanje je najti najrazličnejši nabor znanj, pričakovanj in spretnosti, ki jih posamezniki pri svojem delu lahko uspešno koristijo. Ovir je na poti k znanju in izboljšavam že tako precej, nesmiselno bi bilo, ko bi dodatne predstavljali prav priročniki, ki so tu...

Pri prodaji kateregakoli izdelka in nudenju praktično vsake storitve je treba poskrbeti, da končna stranka zna uporabljati novost. Tako so navodila obvezna oprema vsakega izdelka in storitve, za kar mora tako ali drugače poskrbeti vsak, ki je udeležen v procesu od proizvodnje do prodaje. Že...

Naloga dobavitelja je precej preprosta – dobaviti izdelke od proizvajalca do prodajalca, v nekaterih primerih pa tudi do končnega uporabnika. Kljub temu, da ta vloga ni zelo zapletena, pa je nedvomno izjemno pomembna. Brez dobaviteljev ne bi mogli tržiti izdelkov iz tujine, prav tako bi...