Diplomsko delo je najpomembnejša naloga v visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju, zato ni čudno, da se besedilu posveča toliko pozornosti. Za diplomsko nalogo je v prvi vrsti odgovoren avtor, a na poti do končnega izdelka mu priskočijo na pomoč še nekateri pomočniki, od mentorja do tiskarja. Med najpomembnejšimi členi v tej verigi je gotovo lektor, ki poskrbi za to, da je besedilo diplomskega dela pravilno in neoporečno, kot se za takšno delo spodobi. Ne le, da se spodobi, tudi zahteva se, saj so diplomske naloge s slovničnimi in pravopisnimi napakami pogosto zavrnjene. Prav zato vam nudimo lektoriranje diplomske naloge. Tako boste sproščeno in samozavestno zaključili študijsko obdobje, hkrati pa se boste lahko pohvalili s kakovostnim diplomskim delom, ki vam bo v ponos skozi celotno življenje.

Lektoriranje diplomskih nalog

Z našo pomočjo do brezhibne diplome

Zavedamo se, da diplomska naloga ni le običajna študijska obveznost. Slovnica in pravopis ne dopuščata kompromisov, besedilo mora biti popolno. Zato bodo za vaše besedilo poskrbeli naši najboljši lektorji, ki bodo preverili slovnično in pravopisno pravilnost, ob tem pa poskrbimo tudi za tehnično oblikovanje besedila. Po želji lahko pregledamo tudi slog besedila in izrazoslovje, tako da bo diplomsko delo zares doseglo najvišje ocene. Poleg same vsebine besedila ob lektoriranju preverimo tudi oblikovanje celotnega dokumenta, ki mora biti prav tako primerno zahtevam posameznega izobraževalnega zavoda. Poskrbimo torej za celovito pripravo diplomskega dela – potrebujemo le izvirno besedilo, nato pa ga pretvorimo v primeren končni izdelek. Pri tem vzamemo v obzir vse okoliščine, ki odločajo o tem, kakšno diplomsko delo bo odlično ocenjeno. V nekaterih primerih je zaželeno akademsko izrazoslovje, v drugih bolj navduši sproščen, umetniški tok besed. Naši lektorji bodo prepoznali vaše želje in potrebe ter ustvarili diplomsko delo, ki bo primerno zaokrožalo vaše visokošolsko oziroma univerzitetno izobraževanje. Zagotovite si torej popoln zaključek študija s popolno diplomsko nalogo!