Kljub spremembam visokošolskega sistema v prejšnjem desetletju je pri nas diplomsko delo v mnogih primerih še vedno ločnica, ki označuje pridobitev visokošolske oziroma univerzitetne izobrazbe. Diplomska naloga je izdelek, ki je avtorju v ponos, saj predstavlja leta trdega dela in zasluženo pridobitev naziva diplomanta. Zato mora biti delo popolno – za to v prvi vrsti seveda poskrbi avtor sam, ki se potrudi besedilo napisati po svojih najboljših močeh, pomembno pa h končnemu rezultatu prispevajo tudi drugi posamezniki, tako ali drugače vključeni v delo. Poleg samega pisanja besedila je namreč treba poskrbeti še za oblikovanje, lektoriranje, prevajanje, tiskanje in vse drugo, ki vodi v nastanek lične kopije diplomske naloge.

Prevajanje pri diplomskih nalogah sicer nima osrednjega pomena. V večini primerov je potrebno v tuji jezik prevesti le izvleček vsebine in seznam ključnih besed, kar pa mora biti še zmeraj opravljeno profesionalno, če ne želite, da vam ga profesor zavrne. Prav zato, ker je izvleček kratek, pa mora biti korektno preveden, zaradi česar se avtorji diplomskih nalog pogosto obračajo na profesionalne prevajalce, čeprav to samo po sebi ni zahtevano. Včasih zaprosijo tudi zgolj za lektoriranje tujejezičnega besedila. V nekaterih primerih pa prevajanje nedvomno igra večjo vlogo pri diplomskem delu – takrat, ko se to vsebinsko nanaša na tuje jezike, ali pa v primeru, da potrebujemo kopijo diplomske naloge v tujem jeziku. Prevajanje diplomskih nalog v celoti je večinoma osebna odločitev, za katero se odločajo predvsem tisti, ki želijo karierne priložnosti iskati v tujini in bi se radi pri tem čim bolje predstavili tudi z diplomskim delom.

Pri prevajanju diplomskih nalog, naj gre za celotno besedilo ali le izvleček, mora biti prevajalec seveda čim bolj domač na vsebinskem področju besedila. Poleg tega, da obvlada jezik izvirnika in tuji jezik, mora poznati tudi vsebino diplomske naloge in tuje izrazoslovje s tega področja. Le tako bo tudi tuji jezik celovito zaokrožil pomembno nalogo na izobraževalni poti posameznika.