Z razvojem sodobne tehnologije se je zelo spremenil način prenosa in posredovanja informacij. Redno se uveljavljajo novi mediji, pa tudi novi načini posredovanja informacij končnim uporabnikom, čemur se je treba seveda povsod prilagajati. Še vedno pa komunikacija v veliki meri poteka preko besedil, kar se v prihodnje verjetno še ne bo kmalu spremenilo. Res je, da se besedila prenašajo tudi na zelo drugačne načne od tistih, kakršnih smo bili vajeni pred desetletji, a moč zapisane besede ostaja prepoznana. Tudi v kombinaciji z drugimi sodobnimi načini posredovanja informacij so besedila nepogrešljiva, kar seveda pomeni, da jih lahko izkoriščamo in prilagajamo svojim željam in potrebam.

Pri posredovanju takšnih besedil prejemnikom, ki ne govorijo istega jezika, je treba seveda priskrbeti ustrezen prevod. Ta terja nekaj več spretnosti, saj ne gre le za prepisovanje besedila v tuji jezik, temveč je prevajanje multimedijskih vsebin posebna oblika prevajanja, pri kateri mora prevajalec upoštevati nekaj značilnih posebnosti. Pri večpredstavnostnih vsebinah je pomembno predvsem to, da je predstavitev celovita, torej da je prenos informacij enovit in popoln. Prevajanje zato zahteva tudi usklajevanje prevajanega besedila z drugimi informacijami, kar pride še posebej v poštev pri prevajanju podnapisov in besedil, ki le spremljajo glavni kanal podajanja informacij in so sama drugotnega pomena.

Prevajanje večpredstavnostnih vsebin obsega kar nekaj zanimivih nalog, s katerimi se ukvarjajo naši prevajalci. Poleg podnapisov prevajamo tudi besedila za sinhronizacijo in druga besedila, ki spremljajo video vsebine, pa tudi besedila drugih multimedijskih predstavitev. Ker je takšno delo zahtevno in posebno, posamezne naloge zaupamo našim specialistom za uporabljene tehnike in tematike v določenem primeru. Zagotavljamo vam, da bo prevedeno besedilo tudi v novem jeziku dopolnjevalo celotno predstavitev, ne da bi pri tem izgubili katero izmed prednosti večpredstavnostnega posredovanja informacij. Z veseljem se lotimo vsakega izziva, saj se znamo posvetiti posameznim tehnikam in tematikam, ter tako zadovoljimo vsa pričakovanja naših naročnikov!