Ste v situaciji, ko ste vpleteni v sodni postopek, v katerem so udeleženi tudi tuji sodni izvedenci. Naloga sodnih izvedencev je, da s svojim strokovnim znanjem podajo mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera zakon, sodišče ali stranka oceni, da je potrebno strokovnjakovo mnenje o določenih dejstvih. In tu nastopimo mi. Za tuje izvedence priskrbimo profesionalno prevajanje sodnih dokumentov oziroma spisov. Ukvarjamo se tudi s prevajanjem dokumentov, ki jih je treba poslati na mednarodno sodišče ali obratno.

Naši sodni prevajalci poznajo pravo, sodne postopke in tudi obširna terminologija, značilna le za sodišča, jim je zelo blizu. Na sodiščih se nedvomno uporablja jezik, ki je poseben. Prevajalci, ki niso ustrezno usposobljeni, bi imeli pri prevajanju takih sodnih besedil zagotovo preglavice, ki lahko povzročijo veliko nevšečnosti. Kar nekaj izrazov je, ki se v tuj jezik prevedejo drugače kot v slovenski zakonodaji. In take izraze je treba prevesti strokovno, natančno, tako da izraz razumejo povsem enako tudi v tujem jeziku. Kako pravilno prevesti »status davčnega zavezanca« ali pa »tožeča stranka v postopku«? Pozornost je treba nameniti tudi na prvi pogled čisto vsakdanjim besednim zvezam, na primer »vzeti na znanje«. Prevajanje sodnih spisov zajema predvsem to, da dokument, ki ga prejmemo, prevedemo tako, da ima isti pomen, kot ga ima izvorni dokument. Povsem jasno je, da je to v sodnem procesu še kako pomembno. Prevajanje sodnih dokumentov zahteva visok nivo znanja tujega jezika in predvsem odlično poznavanje prava. Pri nas vam zagotovimo oboje!

Če želite kvalitetno in zanesljivo prevajanje sodnih spisov in drugih pravnih dokumentov, se obrnite na nas, saj smo strokovnjaki na tem področju. Prevajanje sodnih dokumentov ima v sodnem procesu poseben status. V sodnem procesu sicer sodelujejo ljudje z izobrazbo različnih smeri in ki so strokovnjaki na svojih področjih. Le mi pa vam zagotovimo korektno prevajanje sodnih spisov. Zato izberite naše strokovnjake, ki imajo sodno terminologijo, v domačem in tujem jeziku, v malem prstu.