Na področju prava veljajo posebna pravila, tako napisana kot nenapisana. Veliko je birokracije, postopki so dolgi in zapleteni, na vsakem koraku je treba biti pozoren in natančen. Še posebej to velja za tiste, ki se v sodnih postopkih le redko znajdejo, storitve s tega področja pa potrebujemo tudi v drugih primerih. Primer za to so sodno overjeni prevodi, ki pridejo prav v najrazličnejših situacijah, ne samo v sodnih postopkih. Pogosto se pokaže potreba po sodnem prevajanju, ki ni povsem običajno prevajanje, saj ga ne more opraviti kar vsak. Gre za bolj precizno in tudi zaupno delo, ki ostaja v domeni posebej usposobljenih sodno zapriseženih prevajalcev. Le tako je zagotovljena vsebinska enakovrednost prevedenih dokumentov, ki je na sodiščih seveda nujna.

Sodno prevajanje torej lahko opravljajo le sodni prevajalci, ki so poleg jezikovnega izobraževanja opravili tudi izpit za sodnega tolmača in izrekli zaprisego pri Ministrstvu za pravosodje. Takšni prevajalci prevajajo različne vrste dokumentov – od spričeval in diplom do rojstnih listov in še česa. V poslovnem svetu se pogosto zahteva potrdilo o nekaznovanosti in zdravniška potrdila, včasih pa tudi sodno overjene prevode pogodb, certifikatov, dovoljenj in drugih potrdil uradnih organov. Povsem samoumevno je, da morajo biti vsa ta besedila skrbno in natančno prevedena, saj je njihova vsebina odločilnega pomena pri sklepanju poslov in drugih interakcijah. Odgovornost za korekten prevod je seveda na strani prevajalca – besedilo mora v prevedenem jeziku vsebovati vse tiste informacije, ki jih je navajal izvirnik, poleg teh pa morajo biti primerno prevedeno tudi spremno besedilo. Gre torej za zahtevno delo, ki pa je zelo pomembno in v mnogih primerih nepogrešljivo. Prav zato sodno prevajanje zaupamo le strokovnjakom, ki se spoznajo tako na jezik, kot na pravo, in imajo zat to ustrezen certifikat. Korektno overjeni prevodi odpirajo vrata, predvsem v poslovnem svetu, in so pogosto nujno potrebni za doseganje novih poslovnih uspehov, zato je treba poskrbeti, da bodo zares vrhunski!