Sodobne in tudi nekatere starejše naprave so sestavljene iz množice različnih delov, med katerimi so prav vsi zaslužni za to, da naprava pravilno deluje. Da pa ne bi šlo kaj narobe, je treba, zlasti v avtomobilski industriji, občasno poskrbeti za tehnične preglede in servise, če gre kaj narobe pa je potrebno hitro popravilo. Ob vseh teh pomembnih nalogah se izkaže potreba po natančnih in hitro dostopnih informacijah, ki so navadno na voljo v obliki tehničnih oziroma servisnih biltenov. Z njihovo pomočjo serviserji in drugi mojstri preverjajo delovanje naprav in odpravljajo morebitne težave, zato je vsekakor pomembno, da so navedene informacije točne in pravilne, še posebej, če gre za prevedene dokumente.

Natančnost je nujna

Tehnični oziroma servisni bilteni so dokumenti, v katerih so navedeni podatki o določeni napravi, torej specifikacije in lastnosti, pa tudi navodila, postopki in priporočila. Takšni bilteni so navadno napisani za naprave in pripomočke, predvsem za avtomobile, ni pa to nujno – uporabljajo se tudi v storitvenih dejavnostih, na primer za razna vzdrževanja, nadzore in podobno. Predvsem so ta besedila uporabna pri servisih in drugih postopkih, ki morajo biti opravljeni po točno določenih standardih. Prav zato je izrednega pomena natančnost zapisanih besedil, na kar je treba paziti pri prevajanju tehničnih biltenov in nasploh vseh tovrstnih besedil.

Prevodi za določene stroke

Prevajanje tehničnih oziroma servisnih biltenov ni preprosto opravilo prenosa besed iz izvirnika v tuji jezik, temveč od prevajalca terja nekaj več napora in veliko pozornosti. Prevajalec, ki se ukvarja s takšnimi besedili, mora imeti poglobljeno znanje s strokovnega področja, na katerega se besedilo nanaša, saj bo le tako znal pravilno prenesti informacije v nov jezik. Nujno je tudi poznavanje žargona ter ustaljenih navad v določeni stroki – besedilo je namenjeno mehanikom, serviserjem in drugim bralcem, katerih naloga je upoštevati zapis in opraviti svoje delo. Zato pri nas prevajanje tehničnih besedil opravljamo tako, da v celoti ohranimo namen besedila, in mu tudi v tujem jeziku omogočimo učinkovitost in uporabnost!