Ne glede na to, da živimo v času izjemnih tehnoloških iznajdb, se večina informacij še vedno prenaša v obliki besedil, in nič ne kaže na to, da se bo uveljavljena praksa kmalu spremenila. To pa pomeni, da bodo besedila še vedno nosila najrazličnejše informacije, od povsem banalnih do neverjetno pomembnih. Prav slednje zahtevajo posebno pazljivo ravnanje, saj pomembni zaupni dokumenti vsakodnevno spremljajo globalne gospodarske in politične odločitve, pa tudi na nižji ravni so lahko zelo vplivni. Dokler takšni dokumenti ostajajo med ljudmi, katerim so namenjeni, ni težav, se pa te pojavijo v primeru, da besedilo zaide v roke tistih, katerim ni namenjeno. Včasih pa se temu ne moremo izogniti – na primer takrat, ko potrebujemo prevajanje zaupnih dokumentov v tuj jezik.

Zaupni dokumenti

Zavarujte se pred konkurenco

Prevajanje zaupnih dokumentov je lahko kočljiva naloga, tako za lastnika besedila, kot tudi za prevajalca. Ključnega pomena je namreč to, da se vsebina besedila ne razkrije tretjim osebam. Še posebej to velja za poslovne dokumente, patentne zahtevke, tehnične načrte in podobna občutljiva besedila. Če se pojavi potreba po prevodu takšnih dokumentov, je treba poiskati primernega prevajalca, ki bo zagotovil točen prevod, hkrati pa poskrbel za zaupnost informacij.

Zaupanje overjeno s pogodbo

Ker se zavedamo izjemnega pomena zaupnih dokumentov in njihovih prevodov, pri prevajanju takšnih besedil pripravimo in podpišemo pogodbo o nerazkrivanju in zaupnosti. Prevajalci, katerim je zaupana naloga prevajanja vaših dokumentov, se zavežejo, da občutljivih informacij ne bodo razkrivali osebam, ki za to niso pooblaščene. Le na podlagi podpisane pogodbe in obojestranskega zaupanja lahko poskrbimo za kakovostno prevajanje zaupnih dokumentov. Pri ravnanju z zaupnimi besedili in gradivi zagotavljamo, da vsebina ne bo razkrita, ne v izvirniku ne v prevodu, hkrati pa seveda poskrbimo za kakovosten in točen prevod, kar je naša glavna naloga. Prevajanje zaupnih dokumentov ni razlog za skrb, če nalogo prepustite pravemu prevajalcu!