Angleščina se kot najbolj uporabljan jezik v Evropi na svetovni ravni uvršča na drugo mesto, zato jo strokovno imenujemo tudi lingua franca. Prav zato je prevajanje iz našega, maternega jezika slovenščine vedno bolj pomembno - na angleških besedilih temelji posel, zabava in...

Nemščino, ki po koreninah spada med germanske jezike, govori približno 140 milijonov prebivalcev. Je namreč uradni jezik v kar treh evropskih držav – Nemčije, Avstrije in Švice, zato se boste s potrebo po nemškem prevodu zagotovo hitro srečali. Je jezik, ki si lasti nekaj najdaljših...

Vsak izmed nas se je v življenju že spopadel s prevajanjem iz ali v angleški jezik. Angleščina, ki je kot svetovni jezik uporabljena pri večini uradnih besedil, zabavnih vsebin ter na vseh področjih življenja, za marsikoga že velja kot jezik, ki ga je preprosto pisati in govoriti. A kaj...

Diplomske naloge

Diplomska naloga označuje zaključek nekega študijskega obdobja, kar pa ne pomeni, da spada le na konec zadnjega študijskega leta. Delo se prične že veliko prej, saj je treba nalogo najprej napisati, nato ustrezno oblikovati, po potrebi prevesti, lektorirati, pregledati...

Lektoriranje diplomskih nalog

Diplomsko delo je najpomembnejša naloga v visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju, zato ni čudno, da se besedilu posveča toliko pozornosti. Za diplomsko nalogo je v prvi vrsti odgovoren avtor, a na poti do končnega izdelka mu priskočijo na pomoč še nekateri pomočniki, od mentorja...

Kljub spremembam visokošolskega sistema v prejšnjem desetletju je pri nas diplomsko delo v mnogih primerih še vedno ločnica, ki označuje pridobitev visokošolske oziroma univerzitetne izobrazbe. Diplomska naloga je izdelek, ki je avtorju v ponos, saj predstavlja leta trdega dela in...

Z razvojem sodobne tehnologije se je zelo spremenil način prenosa in posredovanja informacij. Redno se uveljavljajo novi mediji, pa tudi novi načini posredovanja informacij končnim uporabnikom, čemur se je treba seveda povsod prilagajati. Še vedno pa komunikacija v veliki meri poteka preko...

Ste v situaciji, ko ste vpleteni v sodni postopek, v katerem so udeleženi tudi tuji sodni izvedenci. Naloga sodnih izvedencev je, da s svojim strokovnim znanjem podajo mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera zakon, sodišče ali stranka oceni, da je potrebno strokovnjakovo mnenje o...