Profesionalno prevajanje iz slovenščine v srbski jezik in iz srbščine v druge jezike.


Srbohrvaščina se je v času, ko je naša država spadala pod okrilje Jugoslavije, poučevala tudi v slovenskih osnovnih šolah. Po razpadu Jugoslavije, je srbščina postala jezik zase, prav tako hrvaščina, bosanščina in črnogorščina. Posebnost srbskega jezika je prav gotovo pisava cirilica, ki se je razvila iz glagolice, katere očeta sta meniha Ciril in Metod, in je datirana v 9. stoletje. Cirilica je abecedna pisava in nekatere črke so enake kot v latinici, čeprav lahko nosijo drugačno glasovno vrednost. V uporabi med srbsko govorečimi in pišočimi pa sta tako latinica kot cirilica.

»Al' se piše 'kafa'(srb) ali 'kava'(hrv)

Zelo pomembno je, da ločimo med srbskim in hrvaškim jezikom, saj se kljub mnogim podobnostim, močno razlikujeta med sabo. Z napačno uporabljenim izrazom, se lahko kaj hitro izkažemo za neuke in nespoštljive do posebnosti jezika ter kulture. Zato je pomembno, da vaša besedila, ki so namenjena srbskemu trgu, prevajamo profesionalci, ki smo seznanjeni z razlikami med južnoslovanskimi jeziki ter jih dosledno upoštevamo. Prevajamo oz. prevajanje poteka hitro, kakovostno ter po ugodni ceni.

Srbija kot priložnost za gospodarsko sodelovanje z EU

Srbija se, z vrsto gospodarskih in vladnih ukrepov, počasi in vztrajno pomika proti EU. Močna geostrateška pozicija ter domnevno sodelovanje z ruskimi in kitajskimi investitorji lahko pomenijo za državo vrsto novih priložnosti.

Veliko je govora o možnostih za gospodarsko sodelovanje z EU ter spremembah na poslovnem in zakonodajnem področju Srbije, ki bodo posledično omogočile višjo gospodarsko rast države. Kot taka predstavlja še neizkoriščen trg, ki se trudi zagotoviti dobre pogoje za gospodarstvo in poslovno sodelovanje s tujimi državami.

Slovenski podjetniki v srbiji

Slovenski podjetniki v veliki meri investirajo v srbski trg, saj se zavedajo njegovega potenciala. Srbija izjemno dobro sprejema slovenske podjetnike. Ti se tam počutijo domače, saj razumejo kulturnozgodovinsko, politično ter poslovno okolje. Za pristno vzpostavljanje stika s potencialnimi strankami je pomembno, da so vaša promocijska in druga besedila kakovostno prevedena ter kot taka ne dopuščajo možnosti morebitnega nesporazuma.

Za prevode vaših besedil smo na voljo naravni govorci srbščine. Smo izjemno odzivni in perfekcionisti pri svojem delu. Po ugodni ceni vam zagotovimo kakovostne prevode, ki vam bodo omogočili komunikacijo s ciljno publiko ter dosego želenega namena.