Profesionalno prevajanje iz slovenščine v romunski jezik in iz romunščine v druge jezike.


Romunščina spada med romanske indoevropske jezike. V širšem pomenu izraz zajema štiri dokaj različne romunske jezike ali narečja, znana kot vzhodnoromanski jeziki. V preteklosti so jo imenovali tudi »moldavščina« in se je zapisovala v cirilici. Danes za knjižno romunščino uradno velja pisava latinica. V Romuniji in Moldaviji šteje ta jezik kar 24 milijonov naravnih govorcev.

Izkušnje na področju prevajanja vseh vrst pravnih in trženjskih besedil v romunščino in iz nje ter v druge jezike, so iz nas naredile strokovnjake na tem področju. Dosledno spremljamo spremembe znotraj ciljnega jezika in področne zakonodaje. Kakovostni prevodi, ki ne dopuščajo nesporazumov, in hitra odzivnost so naše prednosti pred ostalimi ponudniki prevajalskih storitev.

Transilvanija – dežela misterioznih gozdov

Romunija je dežela, ki se ponaša z velikim lesnim bogastvom. Preko zahodnega in osrednjega dela Romunije se raztezajo bujni gozdovi, znani kot pokrajina Transilvanija. Baje nas v tej gošči lahko čaka tudi kak nepridiprav v obliki vampirja! A brez strahu, saj se je Bram Stoker v svojem romanu Drakula zgolj prepustil svoji domišljiji, podprti z miti in vražami in takrat štiri stoletja staro legendo o trdi roki transilvanskega vladarja Vlada III. Tepesa.

Bogata zgodovinska zapuščina vabi k mistični izkušnji vedoželjne popotnike, čemur botruje tudi rast turizma.

Vstopne strategije in možnosti za distributerje

Klub temu, da je Romunija na področju neposrednega in internetnega trženje šele v povojih, vse več slovenskih podjetij tam ustanavlja svoje družbe. Ob izbiri romunskega trgovskega zastopnika ali distributerja, kar je prva faza vstopne strategije, je nujno strokovno poznavanje področne zakonodaje.

Romunski trg predstavlja možnosti za trženje predvsem na področju kmetijstva, kozmetike, varnostne opreme in storitev, zdravstva, vodovoda in kanalizacije ter ravnanja z odpadki. Ponašajo se z rastjo industrijskih panog , kot so lesna in avtomobilska industrija ter pakirani izdelki ekoloških živil. Industrijski sektor Romunije zajema še proizvodnjo električne opreme, gradbenih materialov, izdelkov tekstilne in obutvene industrije ter kemično in naftno industrijo.

Kakovostni prevodi in strokovno znanje na področju romunske zakonodaje vas lahko obvarujejo pred nepotrebnimi birokratskimi nesporazumi. Ti v Romuniji niso neznanka! Ker je država na področju tržnega komuniciranja šele na začetku svoje poti, je pomembno, da za partnerje pri širjenje svojih storitev ali podjetja izberete strokovnjake z izkušnjami. Država predstavlja trg z velikim potencialom, saj ima dober strateški položaj, poslovno okolje pa postaja vse zanesljivejše.

Recept za uspeh v svetu podjetništva vsebuje dobre poslovne odločitve, začinjene s pravo mero drznosti. S profesionalnimi prevodi po ugodni ceni vam pomagamo odlično izpeljati vstop na tuji trg in vam zagotoviti uspeh!