Profesionalno prevajanje iz slovenščine v kitajščino in kitajščine v druge jezike

Kitajščina je po številu rojenih govorcev najbolj govorjen jezik na svetu, kar je že samo po sebi dober razlog, da si ta jezik pobližje ogledamo. Pravzaprav Kitajska nima le enega jezika, temveč množico dialektov, razširjenih znotraj in zunaj meja države. Najbolj govorjen dialekt je mandarinščina, jezik s severa države, ki ima že skoraj milijardo naravnih govorcev, vedno bolj priljubljen in uporaben pa postaja tudi v zahodnih državah. Gospodarske vezi med Kitajsko in Zahodom so namreč vedno bolj tesne in množične, poslovne priložnosti so tudi za slovenske poslovneže praktično neomejene, zato v vse večjem številu selijo proizvodnjo ali poslovanje na Kitajsko. Takšne priložnosti ne gre zamuditi – tudi mi se zavedamo, da je širitev na tako perspektiven trg za vaše podjetje lahko ključna stopnička na poti do pospešene poslovne rasti. Zato vam želimo pomagati s svojimi storitvami – za vas bomo pripravili vse potrebne dokumente in prevode, ki bodo poskrbeli za to, da boste lahko s poslovanjem začeli takoj in brez težav!

Kljub temu, da je kitajski narod najbolj številčen na svetu, so pri nas naravni govorci kitajščine razmeroma redki. V naši ekipi pa se lahko pohvalimo prav s takšnimi prevajalci – naravnimi govorci kitajščine, izobraženimi in usposobljenimi v kitajščini in slovenščini. Le tako lahko prevajamo zahtevne tekste brezhibno in hitro! Naši prevajalci so usposobljeni na različnih strokovnih področjih, kar pomeni, da lahko prevajajo zelo raznolika besedila, poleg tega pa dobro poznajo posebnosti kitajskega jezika, posameznih dialektov in različnih kulturnih okolij Kitajske. Tako vam lahko zagotavljamo kakovostne prevode, ki ne bodo zgolj prepis besed iz enega jezika v drugega, temveč priprava enakovrednega besedila v primerni obliki in zapisu novega jezika. Kakovost naših storitev vam omogoča, da se na nas zanesete tudi s zahtevnejšimi in pomembnejšimi nalogami, na primer prevajanjem poslovnih dokumentov in podobnih listin.