Profesionalno prevajanje iz slovenščine v francoščino in francoščine v druge jezike

Francoski jezik je skozi zgodovino vedno zavzemal pomembno mesto v evropski kulturi, po kolonizaciji Afrike in Amerike pa se je izjemno razširil. Danes se sicer zdi, da vloga francoščine v svetu upada, saj je jezik komaj med 20 najbolj govorjenimi po številu naravnih govorcev, a ta podatek je nekoliko varljiv. Številne projekcije namreč predvidevajo, da bo prav francoščina v prihodnjih desetletjih doživela hitro širitev in morda celo prevzela naziv najbolj govorjenega sekundarnega jezika. Za nameček se bo število francoskih govorcev povečevalo prav tam, kjer pričakujemo tudi uspešen gospodarski razvoj, zato postaja znanje francoščine nujno za ambiciozne poslovneže, ki želijo kar se da učinkovito komunicirati s tujino. Govorimo o afriških državah, ki bodo v prihodnjih desetletjih prevzemale vedno pomembnejšo gospodarsko vlogo v svetu, seveda pa je uporaba francoskih besedil nujna tudi pri poslovanju z vsemi drugimi francosko govorečimi državami.

Že danes je storitev prevajanja v francoščino in obratno iskana in cenjena, saj je jezik med bolj zahtevnimi in prevajanje terja res profesionalne prevajalce. Pri nas k prevajanju pristopijo visoko izobraženi prevajalci, ki so naravni govorci francoščine in seveda strokovnjaki tudi v slovenščini. Poleg izurjenosti na jezikovnem področju so naši kadri specializirani tudi na različnih tematskih področjih, kar pomeni, da lahko poskrbimo za prevajanje zahtevnejših francoskih besedil, naj gre za strokovne članke ali tehnična besedila. Francoska besedila bomo prilagodili ciljni skupini bralcev, saj tudi francoščina ni povsod enaka – bralci iz Kanade bodo pričakovali nekoliko drugačno besedilo kot njihovi kolegi iz afriških držav, oboje pa se bo v pomembnih podrobnostih razlikovalo od pariškega »standarda«. Zavedamo se, da morajo biti prevedena besedila brezhibna, zato bomo vašim besedam posvetili vso našo pozornost in strokovno znanje. Tako vam lahko zagotovimo, da pri osvajanju tujih trgov in komunikaciji s tujino ne bo zapletov zaradi jezikovnih ovir!